رویداد های آتی 

  • 1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    1st Austrian Symposium for Drama- and Theatre Therapy
    Goldegg
    ۱۶ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۴:۰۰ (‎+۱ گرینویچ) – ۱۹ دی ۱۴۰۰،‏ ۱۲:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
    Goldegg, Schloss Goldegg, Salzburg
در اجتماعات ما در نقاط مختلف جهان شرکت کنید