رویداد های آتی 

 • 5th European Dramatherapy Conference
  Zoom
  اردیبهشت ۱۷،‏ ۷:۰۰ – اردیبهشت ۱۸،‏ ۲۳:۰۰
  Zoom
 • BADth Conference 2021
  Zoom
  آبان ۰۳،‏ ۱۹:۰۰ – آبان ۰۹،‏ ۲۳:۰۰
  Zoom
در اجتماعات ما در نقاط مختلف جهان شرکت کنید 

© 2019 WADth